Kỷ luật – Tự do

Tự do có phải là muốn làm gì thì làm? Không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác xung quanh, bất kì ai bên cạnh? KHÔNG! Đó là …

Học cách yêu thương

Hôm nay, mình vào lớp một mình với 5 đứa trẻ từ 2-3 tuổi, một mình tức là làm từ A đến Z, từ việc quét nhà đến cho con …