Tại sao Steiner?
1.
Tại sao giờ học cần nhịp điệu?
  2.
Tại sao chương trình học
  cần lặp lại?
3.
Tại sao đồ chơi mở,
  trẻ chơi tự định hướng?
  4.
Tại sao vẽ màu nước?
5.
Tại sao dùng đàn Lyre mà
  không dùng âm thanh điện tử?
6.
Tại sao trẻ làm thủ công,
  chơi đồ chơi, học liệu thủ công?
  7.
Tại sao trẻ làm bánh, làm vườn,
  dạo chơi trong thiên nhiên hoang sơ?
8.
Tại sao dùng chất liệu đồ chơi 100% tự nhiên,
  thức ăn100% hữu cơ?
  9.
Tại sao giáo viên luôn khích lệ trẻ mạo hiểm?
10.
Tại sao không tưởng thưởng, không trừng phạt?
Nghiên cứu giáo dục Steiner
Cộng đồng giáo dục Steiner Wardolf

The European Council for Steiner Waldorf Education

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education